Imprint

Vydal:
BAYER s.r.o.
Oddělení volně prodejných léčiv
Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
Tel.: 266 101 111 nebo 266 101 911

IČO: 005 65 474, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 391

© Copyright Bayer s.r.o.

icon-pharmacy ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI. Iberogast je VOLNĚ PRODEJNÝ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK K VNITŘNÍMU UŽITÍ. IBEROGAST JE SLOŽENÝ Z KAPALNÝCH EXTRAKTŮ RŮZNÝCH ČÁSTÍ BYLIN.

Volně prodejné přípravky společnosti Bayer