Výroba Iberogastu

Cesta přísného výrobního procesu Iberogastu vede z pole do lahvičky, a díky tomuto procesu představuje Iberogast vysoce kvalitní a účinnou formu léčby, která vám uleví od trávicích obtíží.

Kultivace léčivých bylin - pole Iberogast

Správný přístup k bylinnému léčivému přípravku

U bylinných léčivých přípravků se nejedná o snadnou záležitost. Byliny potřebují určité živiny a to správné množství vody a světla, aby vykvetly. A aby bylo vše ještě složitější, často produkují potřebné látky jen v jistých bodech svého životního cyklu. Extrahování těchto látek z rostlin je také komplikovaný proces.

Byliny pro Iberogast jsou pěstovány dle tzv. Správné zemědělské praxe (GAP - Good Agricultural Practices), což znamená, že podmínky růstu jsou standardizovány a kontrolovány. Využíváme svých zkušeností, abychom vyrobili náš bylinný léčivý přípravek správně, nejen při pěstování a sklízení, ale i při posklizňovém zpracování a extrakčním procesu.

Vědci Iberogastu pracují s čerstvými bylinami a zajišťují vysokou kvalitu produktu

Investice do udržitelnosti

Bayer dodržuje nejvyšší standardy a usiluje o udržitelnost. Sklízí kvalitní léčivé byliny pro získávání výtažků s potřebnou péčí a zavádí integrovaný program kvality a bezpečnosti. Devět léčivých bylin obsažených v Iberogastu bylo vypěstováno pečlivě a zodpovědně v lokalitách po celém světě.

Nejvyšší kvalita

Pro zajištění nejvyšší kvality našeho produktu usilujeme o pěstování rostlin v optimálních podmínkách. Také přísně kontrolujeme sklizeň, extrakční a výrobní proces. Optimalizujeme extrakční postupy pro každý výtažek. Při každém kroku celého procesu extrakty testujeme dle Správní výrobní praxe (GMP) pro zajištění nejvyšších standardů a udržení maximální kvality. A výsledek? Iberogast je účinný léčivý přípravek, kterému důvěřuje více než 52 milionů lidí ve 30 zemích po celém světě.

Komplexní výrobní proces

Cesta komplexního výrobního procesu Iberogastu vede z pole do lahvičky a v každé fázi tohoto procesu jsou aplikována přísná výrobní pravidla a kontroly.

Kultivace a sklizeň

Léčivá bylina iberka hořká je hlavní složkou Iberogastu a také mu dala jeho název. Jen pole iberky hořké pokrývají plochu větší než deset fotbalových hřišť. Je pěstována v oblasti Darmstadtu v Německu. Byliny jsou sklízeny každý rok v optimální dobu, pak jsou okamžitě bleskově zmrazeny, aby byly zachovány jejich aktivní složky. Každá lahvička Iberogastu o objemu 50ml obsahuje přibližně jednu celou rostlinu iberky hořké.

Iberogast - vědecky osvědčený lék

Zpracování a monitorování

Ostatních osm léčivých bylin použitých k výrobě Iberogastu je pěstováno a sklízeno bezpečným a udržitelným způsobem po celém světě. Po přísné kontrole kvality jsou tyto různé druhy pečlivě rozdrceny, pak jsou smíchány s roztokem alkoholu a vody, aby byly extrahovány a zachovány cenné bylinné složky rostlin.

Výroba a kontrola kvality

Po dalších kontrolách kvality jsou výtažky smíchány v přesných množstvích dle tajného receptu. Je důležité mít tu správnou kombinaci, protože správný poměr jednotlivých léčivých látek propůjčuje Iberogastu jeho účinky. Po smíšení přichází na řadu filtrace.

Hotový produkt

Po splnění všech standardů kontroly kvality je léčivý přípravek naplněn do lahviček, zapečetěn a zabalen na nejmodernější výrobní lince. Vaše lahvička Iberogastu projde od pěstování jednotlivých bylin po balení asi 50 různými kontrolami kvality, takže můžete věřit kvalitě a účinnosti léčivého přípravku, který jste si zakoupili.

icon-pharmacy ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI. Iberogast je VOLNĚ PRODEJNÝ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK K VNITŘNÍMU UŽITÍ. IBEROGAST JE SLOŽENÝ Z KAPALNÝCH EXTRAKTŮ RŮZNÝCH ČÁSTÍ BYLIN.

Volně prodejné přípravky společnosti Bayer